ĐÁNH GIÁ THÁNG 4 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 5

Thứ tư - 02/05/2018 16:45
TỔ
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN KHÁNH LỘC
 
Số         /BCTrMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

                                                      Khánh Lộc, ngày 2  tháng 05  năm 2018
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ đến tháng 4/2017, nhiệm vụ
 trọng tâm tháng 05/2017
 
 
 

I. Kết quả đạt được
          1. Toàn trường thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp CSGD trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
2. Triển khai tốt các biện pháp phòng chống các dịch bệnh về mùa nắng cho trẻ, thường xuyên nhắc nhỡ trẻ không chơi ngoài nắng, thực hiện tốt giờ mùa hè cho trẻ, quản lý trẻ  đảm bảo an.
3. Tiếp tục tham mưu với địa phương xây dựng cơ sở vật chất. Hiện nay địa phương đã mời các phòng ban của huyện về thẩm định lại qui hoạch. Tiếp tục xây dựng môi trường dạy học.
4. Trường đón đoàn kiểm tra giám sát của HĐND huyên, HĐND xã về các khoản thu, chi mua sắm các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ trẻ. Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của phòng GD và đã nhận được kết luận của đoàn kiểm tra.
Kết quả dự giờ và kiểm tra hồ sơ GV: Loại tốt: Cô Huyền A, cô Nga, cô  Trần Vân, cô Thủy, cô Hạnh. Xếp loại khá: cô Hà.
Trường xếp loại: Khá
 Nhà trường đã tiến hành bổ sung những hồ sơ còn thiếu.
5.  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, văn bản, các báo cáo, tờ trình để đề nghị huyện về kiểm tra trường MN đạt chuẩn Quốc Gia và đón đoàn kiểm tra của Huyện.
6. Tổ chuyên môn tổ chức tốt chuyên đề cấp trường, tham gia chuyên đề cấp cụm để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Sinh hoạt tổ chuyên môn có chất lượng. Hoàn thành công tác BDTX đánh giá đúng thực chất.
Thẩm định chỉnh sửa SKKN cho CBGV tham gia đánh giá tại phòng có 4 đề tài. Cô Hằng, cô Hiền, Cô Hạnh, Cô Nga.
7. Tập trung xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chú trọng công trình vệ sinh thường xuyên sạch sẻ, không hôi khai. Xứ lý rác thải hàng ngày đúng quy định. Lao động làm vườn rau phục vụ cho trẻ.
8. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo giáo viên. Kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị dạy học. Kiểm tra trang trí nhóm lớp. Trong tháng tiến hành 8 cuộc kiểm tra. Xếp loại tốt 5. khá 3
9. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trong nhà trường. Tổ chức thực hiện tốt xiết chặt kỷ cương nhà trường. CBGVNV không đi chậm giờ, không làm việc riêng trong giờ làm việc. Mặc đồng phục đúng qui định. Khi xin nghỉ phải có lý do chính đáng mới được nghỉ.
          10. Quản lý tài chính tài sản. Đảm bảo chế độ lương cho CBGV,NV toàn trường. Các lớp đốc thúc các khoản thu phụ huynh còn thiếu về nhà trường.
          II. Tồn tại hạn chế
1. Một số giáo viên thực hiện giờ giấc chưa nghiêm túc, còn có tình trạng đi chậm giờ, xin nghỉ với lý do không chính đáng. Giáo viên tự tiện cho trẻ về khi chưa đứng giờ khi không có ý kiến của BGH nhà trường.
2. Việc học tập BDTX chưa thực chất, đang còn hình thức chưa có chất lượng. Trẻ suy dinh dưỡng giảm chậm.
3. Công tác làm vườn còn hạn chế mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chưa tập trung.
III. Kế hoạch trọng tâm tháng 5/2017.
1. Toàn trường hoàn thành chương trình, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ trẻ 5 - 6 tuổi để bàn giao cho trường tiểu học. Tổ chức lể tổng kết năm học, hoàn thành các báo cáo tổng kết để nộp phòng GD.
2. Tổ chức đánh giá khảo sát chất lượng trẻ ở các độ tuổi, cân đo lần cuối cho trẻ. Khảo sát trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.
 3. Tiếp tục tham mưu với địa phương xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu dạy và học cho năm học sau. Khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để xây dựng kế hoạch mư sắm cho năm học 2018-2019;
4. Hoàn thành đánh giá kết quả BDTX nộp về phòng để làm chứng chỉ.
5. Tổ chức lể tổng kết năm học, tuyên dương khen thưởng CB,GV giỏi, học sinh giỏi, cấp phát chứng chỉ cho trẻ 5 tuổi.
6. Thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại CB,GV năm học 2017 – 2018 theo văn bản quy định của Bộ, của Sở GD&ĐT, đảm bảo dân chủ, khách quan, chính xác, tăng cường công tác quản lý công chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, công khai giáo dục trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc các Quyết định 52 của UBND tỉnh.
7. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học: Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên cuối năm, chất lượng trẻ, kiểm tra việc dạy và học, kiểm tra công tác thi đua cuối năm, hoàn thành hồ sơ kiểm tra. Hoàn thành báo cáo kiểm tra nội bộ trường học.
          8. Tăng cường công tác quản lý tài chính tài sản, sử dụng quỹ lương sự nghiệp giáo dục đúng mục đích, đúng quy định. Các lớp đốc thúc các khoản thu như gạo, tiền phục vụ bán trú. Đảm bảo chế độ tiền lương cho CBGV,NV. Tổ chức kiểm kê tài sản ở các nhóm lớp, kiểm tra công tác quản lý đồ dùng đồ chơi của giáo viên chủ nhiệm, có kế hoạch mua sắm đồ dùng đồ chơi cho năm học sau. Phân công lịch trực hè cho CBGV,NV đảm bảo cơ sở vật chất cho nhà trường và vệ sinh trường lớp luôn sạch sẻ.
          9. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV,NV, đảm bảo tốt an ninh trật tự trường học phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.
          10. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.
Lịch cụ thể
Ngày Nội dung công việc Ghi Chú
01 /5 Nghỉ lể  
 02-04 Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.  
07/5 Kiểm tra, khảo sát CSVC đồ dùng đồ chơi các nhóm lớp.  
8- 9/5 Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.  
10-11/5 Kiểm tra trẻ 4 tuổi  
12 -/5 Cân, đo lần 4.  
14-15/5 Kiểm tra trẻ 3 tuổi.  
15/5 Nộp báo cáo công tác BDTX  
16/5 Nộp các loại báo cáo tổng kết cuối năm.  
17-19/5 Xếp loại GV tại tổ chuyên môn.  
24/5 Hoàn thành chương trình  
25/5 Tổng kết các cháu  
29 - 30/5 Xếp loại CBGV theo chuẩn, nộp báo cáo về phòng  
31/5 Tổng kết năm học cho CBGV,NV, triển khai kế hoạch trong hè.  
 
Nơi nhận:
- BGH;
- Tổ chuyên môn;
- CB, GV,NV;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Hằng
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hằng ( Hiệu trưởng )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn