CÔNG VĂN CHUYÊN ĐỀ HÈ 2018

Thứ sáu - 10/08/2018 10:11
CÔNG VĂN
      UBND HUYỆN CAN LỘC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
       Số:  288  /PGD&ĐT-MN               Can Lộc, ngày  08  tháng 8 năm 2018
V/v tổ chức chuyên đề bồi dưỡng
CBQL, GV, NV MN hè 2018
 
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non.
 
          Thực hiện công văn số 1154/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT về kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2018-2019, Phòng tổ chức chuyên đề bồi dưỡn CBQL, GV, NV MN hè 2018 như sau:
1.     Nội dung bồi dưỡng:
a) Chuyên đề nội dung 1 BDTX: Tài liệucủa Bộ:
- Rèn luyện phẩm chất của người GVMN trong giai đoạn hiện nay;
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non;
- Giao tiếp tích cực của GVMN với trẻ và cha mẹ trẻ;
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi và hoạt động học trong chương trình GDMN;
- Tổ chức hoạt độnggiáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng;
- Phòng ngừa và xử lý ban đầu về ngộ độc thực phẩm cho trẻ trong cơ sở GDMN;
- Phòng chống vi chất và thấp còi để giúp trẻ phát triển chiều cao;
b) Chuyên đề nội dung 2: Tài liệu địa phương của Sở:
- Quản lý, chỉ đạo việc khai thác học liệu, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong các cơ sở GDMN có hiệu quả;
- Thống kê báo cáo số liệu.
c) Chuyên đề thiết thực: Nội dung của Phòng:
          - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi; chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1;
- Hướng dẫn lên biểu đồ BMI cho trẻ từ 60 tháng tuổi trở lên
          - Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở ngoài lớp học;
          - Hướng dẫn bán trú: Thu và thanh toán hàng tháng;
2. Thành phần tham dự:
Toàn thể CBQL, GV (kể cả GV hợp đồng trường năm 2018, huyện hỗ trợ lương), NV y tế, kế toán các trường mầm non.
3. Thời gian: 3 ngày (Khai mạc hồi 7h30’ ngày 13/8/2018)
Riêng nhân viên y tế, nhân viên kế toán tham gia 1 buổi như sau: Nhân viên y tế các trường mầm non cụm thượng can tham gia chuyên đề vào buổi sáng 13/8/2018; cụm trà sơn tham gia chuyên đề vào sáng 14/8/2018; cụm trung tâm tham gia chuyên đề vào sáng 15/8/2018
Lưu ý: Mỗi đ/c CBQL, GV, NV YT tham gia chuyên đề mang theo 1 quyển sổ theo dõi sức khỏe trẻ em
          4. Địa điểm: Tại các cụm chuyên môn liên trường.
          - Cụm Thượng can: Tại hội trường xã Yên Lộc, gồm CBQL, GV, NV y tế, kế toán các trường mầm non: Nga Lộc, Phú Lộc, Song Lộc, Kim Lộc, Thanh Lộc, Trường Lộc, Yên Lộc, Gia Hanh.
          - Cụm Trà sơn: Tại hội trường xã Đồng Lộc, gồm CBQL, GV, NV y tế, kế toán các trường mầm non: Vĩnh Lộc, Khánh Lộc, Trung Lộc, Đồng  Lộc, Thượng Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, Mỹ Lộc;
          - Cụm Trung tâm: Tại hội trường xã Thiên Lộc, gồm CBQL, GV, NV y tế, kế toán các trường mầm non: Xuân Lộc, Tiến Lộc, Hoa Hồng, Vượng Lộc, Thiên Lộc, Phúc Lộc, Tùng Lộc.
          5. Phân công phụ trách lớp:
          Lớp chuyên đề cụm Thượng can: Lớp trưởng: Đ/c Trần Thị Tịnh – HT MN Song Lộc; lớp phó: Đ/c Trần Thị Hoài – Phó hiệu trưởng MN Yên Lộc.
          Lớp chuyên đề cụm Trà sơn: Lớp trưởng: Đ/c Trần Thị Hương – PHT MN Đồng Lộc; lớp phó: Đ/c Nguyễn Thị Loan - Hiệu trưởng MN Sơn Lộc.
          Lớp chuyên đề cụm Trung tâm: Lớp trưởng: Đ/c Đặng Thị Thuyết  – PHT MN Thiên Lộc; lớp phó: Đ/c Phạm Thị Mơ - Hiệu trưởng MN Phúc Lộc.
          6. Làm bài thu hoạch:
Tất cả các GVMN tham gia chuyên đề đều phải làm bài thu hoạch (trừ các GV là báo cáo chuyên đề hè 2018). Bài thu hoạch nộp về đ/c hiệu trưởng, sắp xếp theo thứ tự danh sách, niêm phong, kèm theo danh sách nộp về Phòng vào ngày 20/8/2018 (gồm 1 bản cứng và 1 bản mềm qua hộp thư). Các đ/c CBQL sẽ làm bài thu hoạch vào chuyên đề sau.
          7. Lập danh sách tham gia chuyên đề:
Các trường lập danh sách CBQL, GV, NV tham gia chuyên đề nộp về Phòng qua hộp thư hoanghamncanloc@gmail.com vào ngày 09/8/2018.
DANH SÁCH CBQL, GV, NV THAM GIA CHUYÊN ĐỀ
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Nhiệm vụ được giao (QL, NT, MG) Đối tượng
(BC, HĐ 2059, 3604, 240, HĐ trường)
Ghi chú
             
 
          Nhận được công văn này, các đ/c hiệu trưởng bố trí đúng thành phần, thời gian tham gia chuyên đề; các đ/c lớp trưởng, lớp phó chịu trách nhiệm liên hệ hội trường, loa máy, máy chiếu và các điều kiện khác để đợt chuyên đề đạt kết quả tốt./.
 
Nơi nhận:                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- LĐ, CV MN Phòng;
- Lưu: VT.                                                                                                (Đã ký)
 
                       Phạm Quốc Đạt

Tác giả bài viết: PHÒNG GD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn