Chúc mừng năm học mới 2018-2019
móc treo

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁT NHẬP TRƯỜNG MN KHÁNH VĨNH

Thứ bảy - 01/09/2018 10:19
Thực hiện kế hoạch số 1332 của UBND Huyện Can Lộc
Thực hiện kế hoạch số 1332 của UBND Huyện Can Lộc ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc sát nhập các trường học trên địa bàn Xã Khánh Lộc - Vĩnh Lộc. Và quyết định số 1676 QĐ/UBND Huyện Can Lộc về việc sát nhập trường mầm non Khánh Lộc và trường mầm non Vĩnh Lộc.
Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2018 UBND Huyện Can Lộc và Phòng Giáo dục - Đào tạo Can Lộc đã công bố Quyết định sát nhập trường mầm non hai xã Khánh Lộc và Vĩnh Lộc thành