Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
móc treo

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH LỘC


Trường MN Khánh Lộc được thành lập năm 1973.

Hiệu Trưởng qua các thời kỳ:
Năm 1973 – 2001: Cô Hoàng Thị Nguyệt
2002 – đến nay: Cô Hoàng Thị Thụ
Trường có 24 cán bộ giáo viên,  8 nhóm lớp và gần 260 cháu

Những Thành tích đạt được:
Trường có 100% số nhám lớp thực hiện chương trình đổi mới, 100% trẻ có đồ dùng, dụng cụ đồ chơi, trang phục. Chỉ  tiêu huy động trẻ về Mẫu giáo đạt 97,5%. 100% trẻ tổ chức ăn bán trú.
Những Thành tích đạt được.
Về đội ngũ giáo viên 100% cán bộ giáo viên trình độ chuẩn, 10% cán bộ trên chuẩn.
Năm 2002 Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc Gia. Được UBND Tỉnh tặng bằng khen. Chi Bộ đạt chi  bộ trong sạch vững mạnh. Công Đoàn được Công Đoàn Giáo dục tặng bằng khen. Chi Đoàn Thanh Niên được Đoàn Huyện tặng giấy khen.